سیب زمینی

سیب زمینی

پخش فراورده های گوشتی یاس- پخش مستقیم سوسیس،کالباس،سس بیژن،دلوسه،ترانه ، پلور ، به آفرید ، وینسو – طعامک – انواع سیب زمینی منجمد  پریس – باتو- ارون- لمان- تاملی -خرامان